Daily Archives: 12 Jan 2011


20
>Segala Puji bagi tuhan, karena hanya atas petunjuk-Nya kita masih dapat membaca coretan tak bernilai ini. Shalawat dan salam bagi utusan tuhan, yang telah membawa risalah bagi kita untuk kita pelajari dan kita amalkan. Hingga saat ini, wacana terhadap agama tidak pernah ada matinya. Begitu pula wacana akan golongan keagamaan. […]

>Islam Katolik, Protestan dan Ortodoks


14
>Segala puji bagi tuhan penguasa jagad raya dan pengatur alam semesta, puja dan doa keselamatan bagi utusan pembawa wahyu dan penyelamat bagi kita pada hari kiamat kelak. Kata orang bijak, Percuma engkau hidup jika tidak mempelajari agama. Percuma engkau mempelajari agama jika tidak mempelajari kitab suci. Percuma engkau mempelajari kitab […]

>UNTUK APA SAYA BERAGAMA???