Diskusi Wayangan antara Bagong dan Petruk 7


"Gong, apa sing paling cerak saka awakmu ning donya iki ?"
"Wudel Kang"
"Hush … tenanan saiki Gong, esuk-esuk kudu sing serius, ngangsu kawruh kanggo sarapan rohani awake dhewe"
"Sing cerak karo aku yo kowe to Kang, karo Kang Gareng lan Ramane Semar"
"Bener wangsulanmu Gong, ning ana sing luwih bener yaiku MATI. Sebabe kabeh sing urip kuwi bakal mati lan awake dhewe ora ngerti kapan ditekani pati, bisa satus tahun maneh, bisa sesuk bisa uga mengko sore. Lha nek sing paling adoh kuwi apa Gong ?"
"Sing paling adoh yo srengenge, apa negara Ngalengka yo Kang"
"Ya … kuwi pancen adoh ning jawaban sing bener yaiku WEKTU KAPUNGKUR. Wektu sing wis kadadean, wektu sing awakmu wis ora bisa balik maneh, ora bisa nglakoni maneh amarga wektu kuwi mlaku terus ora bisa diandegake"
"Lha aku tau ndelok pilem sing bisa mbalik urip ning jaman kuna kae apa bener Kang ?"
"Kuwi yo mung pilem wae Gong, rekayasa manungsa wae. Lanjut ya Gong, lha nek sing paling abot kuwi apa Gong ?"
"Nek miturutku sing paling abot kuwi mataku Kang, lha wong nek esuk-esuk kae angel tenan meleke"
"Lha matamu gedhe tenan Gong dadi angel dimeleke he he he. Sing bener kuwi, sing paling abot ning ngalam donya kuwi ya satuhu marang janji, marang amanah. Akeh uwong nek ndelok samubarang kae mung sing enake wae, sing nyenengake atine. Ning sejatine kabeh kabeh mau nduweni amanah kang kudu diugemi. Kayata, wingi ana pelantikan raja ing laladan Betawi, sing paling abot tumrap panjenengane yakuwi kudu nuhoni apa kang dadi amanah saka jabatan mau. Nyambut gawe kanti bener, ora mentingna keluargane dhewe, ora tumindak ala, sebab tanggung jawabe ning akherat luwih gedhe. Nek apik gampang mlemu suwargo lha nek salah kosok baline"
"Iya ya Kang, saiki akeh wong kang ngoyak jabatan amarga mung kepengin ngumbar hawa nepsu. Ning njero pikirane, nek wis dadi pejabat kuwi uripe dimulyakake, dikurmati uwong, bondha gari njupuk mak krawuk, bojo dadi pengin nambah maneh, mangan kepengin sing sarwa mewah, tumpakan emoh yen jaran maneh, kudu ganti gajah, nek bisa lan ana ketoke tumpakan dinosaurus bakal dituku"
"Iya Gong, mulane mbesuk yen awakmu wis rabi, bojomu siji wae. Siji ya ora bakal entek entek."
"Lha nek rumangsa kurang piye Kang ?"
"Ya tanduk no"
"Lha nek ning omah kentekan ?"

Leave a comment