hari kiamat


14
>Segala puji bagi tuhan penguasa jagad raya dan pengatur alam semesta, puja dan doa keselamatan bagi utusan pembawa wahyu dan penyelamat bagi kita pada hari kiamat kelak. Kata orang bijak, Percuma engkau hidup jika tidak mempelajari agama. Percuma engkau mempelajari agama jika tidak mempelajari kitab suci. Percuma engkau mempelajari kitab […]

>UNTUK APA SAYA BERAGAMA???