mengantar


23
> Kita tentu amat sering mendengar istilah tazkiyah. Bahkan kalimat Tazkiyatun Nufus (Pensucian Jiwa) sudah menjadi tren masa kini dengan memanfaatkan media tulisan, ceramah, pelatihan dan sebagainya. Lantas dalam pensucian tersebut sejatinya apa yang perlu kita sucikan dari jiwa kita? Ada 7 hal yang menjadi pokok dari pensucian jiwa tersebut. […]

>Mensucikan hati? Why Not??