pokok


14
>Segala puji bagi tuhan penguasa jagad raya dan pengatur alam semesta, puja dan doa keselamatan bagi utusan pembawa wahyu dan penyelamat bagi kita pada hari kiamat kelak. Kata orang bijak, Percuma engkau hidup jika tidak mempelajari agama. Percuma engkau mempelajari agama jika tidak mempelajari kitab suci. Percuma engkau mempelajari kitab […]

>UNTUK APA SAYA BERAGAMA???


23
> Kita tentu amat sering mendengar istilah tazkiyah. Bahkan kalimat Tazkiyatun Nufus (Pensucian Jiwa) sudah menjadi tren masa kini dengan memanfaatkan media tulisan, ceramah, pelatihan dan sebagainya. Lantas dalam pensucian tersebut sejatinya apa yang perlu kita sucikan dari jiwa kita? Ada 7 hal yang menjadi pokok dari pensucian jiwa tersebut. […]

>Mensucikan hati? Why Not??


71
> Gaya KomunikasiAda orang-orang tertentu yang seolah-olah dilahirkan untuk menjadi orang yang sukses dalam pergaulan. Dengan mudahnya mereka dapat menjalin persahabatan setiap bertemu dengan teman yang baru. Bukan itu saja, persahabatan mereka pun biasanya bertahan sampai kekal. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang justru mengalami kesukaran dalam pergaulan. Tema “disalah mengerti” […]

>Komunikasi Sejuta Gaya