syirik


51
>”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam”. Sejatinya, syari’ah islam itu dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh ummat manusia. Namun hinga saat ini perilaku ummat islam justru jauh dari kata rahmat atau kasih sayang itu sendiri. Sejatinya apakah yang terjadi??? (QS Al-Anbiya’: 107) Arti IslamIslam secara etimologi […]

>Indahnya Islam bagi masyarakat dunia


23
> Kita tentu amat sering mendengar istilah tazkiyah. Bahkan kalimat Tazkiyatun Nufus (Pensucian Jiwa) sudah menjadi tren masa kini dengan memanfaatkan media tulisan, ceramah, pelatihan dan sebagainya. Lantas dalam pensucian tersebut sejatinya apa yang perlu kita sucikan dari jiwa kita? Ada 7 hal yang menjadi pokok dari pensucian jiwa tersebut. […]

>Mensucikan hati? Why Not??